พร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบวิ่ง1,000เมตร เวลา05.00 น. พร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบวิ่ง1,000เมตร เวลา05.00 น. พร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบวิ่ง1,000เมตร เวลา05.00 น.