เวลาติว

เสาร์-อาทิตย์ : 10.00 - 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย

12,000 บาท

ติวทุกวิชาที่ออกสอบ

  • ภาษาไทย
  • ความสามารถทั่วไป
  • ภาษา​อังกฤษ
  • คอมพิว​เตอร์
  • กฎหมาย
  • สังคม-จริยธรรม
  • ทดสอบร่างกาย  และทุกวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย วุฒิ ม. 6 - ปริญญา​ตรี อายุไม่เกิน 27 ปี

หลักฐานที่ใช้สมัครติว

รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป กรอกประวัติที่สถาบันฯ

บริการพิเศษ

  • วิดีโอทบทวน สำหรับสมาชิกที่ขาดเรียนหรือต้องการทบทวน
  • สมาชิกเก่า 3,000.-

                
        
            


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.