สถาบันเล็กๆ แห่งนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 30 ปี สร้างศรัทธาความเชื่อถือทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอ ผลงานที่ผ่านมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ก่อตั้งสถาบันบาลานซ์ ซึ่งมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้สังคม และบ้านเมือง ส่วนหนึ่งที่เร่ิ่มด้วยการพัฒนาคน อันจะเป็นการส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบาลานซ์มิได้มุ่งหวังเพียงให้สมาชิกสอบแข่งขันชนะผู้อื่นเท่านั้น แต่เราต้องการให้ท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของสังคม

ดังนั้น สถาบันบาลานซ์ จึงสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดี ทั้งในด้านความรู้ และประสบการณ์จากอาจารย์ทุกๆ ท่าน

และมากกว่า 30 ปี เราให้บริการสมาชิกด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ดูแลเพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอน และบริการอย่างเสมอภาค และยุติธรรมแก่สมาชิกทุกท่าน เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา และค้นหาสิ่งดีๆ และดียิ่งกว่าให้แก่สมาชิกของเราเสมอ


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.