กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา

2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562"
 

 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.