สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561


ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com/
 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.