รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นช้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562


รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร  พ.ศ.2562   รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ  พ.ศ.2562 จำนวน 450 อัตรา  ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 22 ก.ค.62) รับสมัคร(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 62)  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร(ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.62เป็นต้นไป)

สมัครสอบ

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.