การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ


รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 145 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 117 อัตรา (เพศชาย)

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2562 จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.