รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562 จำนวน 6,400 อัตรา (นสต.) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย<BR/>หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.


 

 

1.

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562 จำนวน 6,400 อัตรา (นสต.) 

ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.