• กรุงเทพมหานคร
  • เตรียมสอบ ก.พ.(ภาค ก.)
  • เตรียมสอบ "นายร้อยตำรวจ" สอบสวน (รอง สว.)2563
  • นายร้อยตำรวจ
  • นายสิบตำรวจ ปป. / อก. / สตม. / ผช.พนักงานสอบสวน

วันที่เวลาวิชาผู้สอน
No records found.