• กรุงเทพมหานคร
  • นายร้อยตำรวจ
  • นายสิบตำรวจ ตม.-ปป.-อก.
  • ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง

วันที่เวลาวิชาผู้สอน