• กรุงเทพมหานคร
  • ภาษาอังกฤษ / สตม.1/2562 (ภายใน+ภายนอก สอบ 28-30 มี.ค.2562)
  • นายสิบตำรวจ-สตม. / อำนวยการ / 2562
  • นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม 2562
  • เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. / สอบ 30 มิถุนายน 2562

วันที่เวลาวิชาผู้สอน