• กรุงเทพมหานคร
  • นายสิบตำรวจ-สายอำนวยการ
  • นายร้อยตำรวจ / สายสอบสวน+อำนวยการ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป+ภาษาอังกฤษ)
  • นายร้อยตำรวจ-สายอำนวยการ
  • นายสิบตำรวจ-2/2562
  • เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. / สอบ 30 มิถุนายน 2562

วันที่เวลาวิชาผู้สอน
No records found.